Trang chủ » Đăng ký xét tuyển THCS

Đăng ký tuyển sinh năm 2022

Phụ huynh, học sinh hoàn thiện phiếu xét tuyển, dự tuyển để hoàn tất quá trình đăng ký vào FPT Schools Hải Phòng.

Form này dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6, 7.

[gravityform id=23 title=false description=false ajax=true]